skip to Main Content

Kinderopvang plus

Kindcentrum Putten verwelkomt kinderen die extra zorg nodig hebben. Kinderen die niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang en/of kinderen met een diagnose.

Heeft jouw kind extra zorg en aandacht nodig, maar ook behoefte aan een normale leefomgeving en dagindeling? Op locatie Pepersgoed bieden wij de mogelijkheid om de kinderen met een extra zorgvraag op te vangen. KDV+ is een begeleidende groep. Dit betekent dat wij een vaste dagstructuur aanbieden en werken met ondersteunende gebaren. Op deze groep staan vaste, gespecialiseerde medewerkers met een zorgachtergrond.

  • Laagdrempelige opvang
  • Opvang in reguliere setting
  • Opvang in eigen dorp
  • Ontzorgen
  • Huiselijk
  • Structuur
  • Ontwikkeling stimuleren

Werkwijze

Op het KDV+ wordt gewerkt met een gestructureerd dagprogramma ondersteunt met gebaren en een vaste routine. Ook is de plusgroep kleiner. Er zijn maximaal tien kinderen aanwezig. De groep bestaat uit vier kinderen met een extra zorgvraag  en zes kinderen vanuit de reguliere opvang.

De plus kinderen kunnen gebracht worden vanaf 9.00 uur en worden om uiterlijk 17.00 uur weer opgehaald. Samen wordt er gekeken naar de draagkracht en draaglast van jouw kind.

Jouw kind heeft zijn/haar eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke en organisatorische zaken rondom je kind.

Is jouw kind toe aan KDV+? Meld je kind dan aan.

Aanmelden