skip to Main Content

Waarom BSO+?

Wil je graag gebruik maken van buitenschoolse opvang, maar is de regulier opvang niet geschikt voor je kind? Wil je graag meer tijd voor de andere kinderen in jouw gezin, voor elkaar of voor jezelf? Ben je op zoek naar een plek waar je kind spelenderwijs zijn of haar sociaal-emotionele vaardigheden kan vergroten en kan leren om onder andere ‘vriendjes te maken’, ‘minder snel boos te worden’ en ‘zelfstandig te spelen’?

Reguliere buitenschoolse opvang kan voor kinderen met een extra zorgvraag een te zware belasting zijn. Ons doel is om je kind te helpen zijn vrije tijd op een leuke manier in te vullen. Hierbij bieden we tevens ondersteuning om de sociaal emotionele vaardigheden van je kind te vergroten. (Hoe sluit je vriendschap? Hoe ga je met volwassenen om? Wat kan je doen als je snel boos wordt?)

Pedagogisch Centrum Putten biedt de mogelijkheid om de zorg van je kind even uit handen te geven en zorgt voor een fijne vertrouwde plek waar je kind zich kan ontwikkelen op sociaal-emotioneel gebied.

De BSO+ groep van Pedagogisch Centrum Putten bestaat uit een klein aantal kinderen. Eén groepsleider begeleidt maximaal vier kinderen. We helpen je kind de dag overzichtelijk en voorspelbaar te maken door een vaste dagelijkse routine te bieden. In deze voorspelbare omgeving zal jouw kind de veiligheid ervaren die nodig is om te kunnen spelen en ontwikkelen.

Wil je meer weten?

Werkwijze

Op de BSO+ wordt gewerkt met een gestructureerd dagprogramma en een vaste routine. De groepen zijn klein (maximaal 4 kinderen per leidster) en het personeel is HBO-geschoold in het werken met kinderen met ontwikkelingsproblematiek zoals autisme spectrum stoornis (ASS) of Aandachts-Tekort-Stoornis met Hyperactiviteit (ADHD).

Jouw kind heeft zijn/haar eigen mentor. De mentor is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke en organisatorische zaken rondom je kind. Er wordt gewerkt met een vast dagprogramma dat met behulp van pictogrammen wordt gevisualiseerd. Ook het spelen wordt gestructureerd met behulp van pictogrammen en timers. De speelmomenten worden begeleid. Zo doen we samen succeservaringen op.

Je kind wordt direct uit school naar de BSO+ gebracht met leerlingenvervoer of door jezelf. Na het avondeten kun je je kind tussen 17.45 en 18.00 uur weer ophalen. Wanneer vervoer naar huis noodzakelijk is, kan je kind thuisgebracht worden door een groepsleider van de BSO+.

Openingstijden

Woensdag: 12.00-18.00 uur
Vrijdag: 12.00-18.00 uur
Zaterdag (om de week): 10.00-16.00 uur
Schoolvakanties: 10.00-16.00 uur

Vakantie en zaterdagen

In de schoolvakanties is er een vakantieprogramma waarbij er uitstapjes en leuke activiteiten georganiseerd worden. In vakanties en op zaterdagen is er opvang van 10.00 – 16.00 uur.

Het vervoer is op deze dagen niet inbegrepen en worden kinderen door ouders gebracht en gehaald. Tijdens de uitstapjes wordt het vervoer wel door ons geregeld.

Is jouw kind toe aan BSO+? Meld je kind dan aan.

Aanmelden