skip to Main Content

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Om je kind aan te melden voor de kinderopvang+ of BSO+ dan is er een indicatie van de gemeente op grond van de Jeugdwet nodig. Je kan hiervoor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of de jeugdconsulent in jouw woonplaats benaderen.

Wanneer je je kind aangemeld hebt voor de KDV+ of de BSO+, volgt er een intakegesprek. Hierin wordt besproken wat jullie verwachten, welke specifieke hulpvraag er ligt en of Pedagogisch Centrum Putten een geschikte plek is. Verder worden er afspraken gemaakt over het aantal opvangdagen en andere zaken.

De financiering kan in de vorm van zorg in natura (ZIN). In plaats van of naast het afnemen van zorg in natura (ZIN) is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen. De gemeente verstrekt hier alle informatie over.

KDV+

Heeft jouw kind extra zorg en aandacht nodig, maar ook behoefte aan een normale leefomgeving en dagindeling?

Meer over KDV+

BSO+

BSO+ biedt een fijne plek waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf positief ontwikkelen.

Meer over BSO+

Wil je meer weten? Aarzel niet, neem contact op met Pedagogisch Centrum Putten.

Contact opnemen