skip to Main Content

Jouw kind moet zich fijn voelen en lekker in zijn vel zitten.
Dat is ons streven.

Om dat te kunnen realiseren heeft elk kind specifieke begeleiding nodig. Daarom zijn er meerdere specialisten werkzaam bij Pedagogisch Centrum Putten.  Een ieder met een eigen vakgebied of specialisme. Maar allemaal met hetzelfde doel: Een kind moet zich sociaal emotioneel goed voelen.

Bij Pedagogisch Centrum Putten zijn de volgende specialisten werkzaam:

  • Orthopedagogen
  • Logopediste
  • Speltherapeut
  • Muziektherapeut
  • Fysiotherapeut
  • Diëtist
  • Gezinsbegeleiders

Allemaal hetzelfde doel:
Een kind moet zich sociaal emotioneel goed voelen