skip to Main Content

Hoe kan ik mijn kind aanmelden?

Om je kind aan te melden voor BSO+ of kinderopvang+ heb je eerst een doorverwijzing van het wijkteam, huisarts, school of andere zorgaanbieder nodig. Daarna volgt een kennismakingsgesprek met ons als Pedagogisch Centrum Putten. Wanneer er nog geen beschikking van de gemeente is dien je deze aan te vragen, al dan niet met behulp van de contactpersoon van Pedagogisch Centrum Putten.

Wanneer je, je kind aangemeld hebt voor de BSO+ of kinderopvang+, volgt een intakegesprek met ouders. Hierin wordt besproken wat ouders verwachten van de BSO+ of kinderopvang+, wat je specifieke hulpvraag is en welk doel je gerealiseerd zou willen zien. Verder worden er afspraken gemaakt over het aantal opvangdagen en andere zaken.

Financiering

Wanneer je jouw kind wilt aanmelden voor kinderopvang + of BSO+ dan is er een verleningsbesluit van de gemeente op grond van de Jeugdwet nodig. Je kan hiervoor de huisarts of het centrum jeugd en gezin in jouw woonplaats benaderen. (In Putten is dit Buurtzorg Jong )

Als er een getekend verleningsbesluit is afgegeven door de gemeente wordt dit doorgestuurd naar Careander. Kinderopvang+ en BSO+ is namelijk onderaannemer van Careander. Dit houdt in dat wij werken volgens de kwaliteitseisen van Careander en specifieke afspraken die met Careander zijn gemaakt. Wanneer Careander definitief akkoord heeft gegeven, kan je kind starten.

De financiering kan in de vorm van zorg in natura (ZIN). In plaats van of naast het afnemen van zorg in natura (ZIN) is het mogelijk om een persoonsgebonden budget (PGB) te krijgen. De gemeente verstrekt hier alle informatie over.

BSO+

BSO+ biedt een fijne plek waar kinderen zich veilig voelen en zichzelf positief ontwikkelen.

KDV+

Heeft jouw kind extra zorg en aandacht nodig, maar ook behoefte aan een normale leefomgeving en dagindeling?